Szombaton a Vallásszabadság Házának avatásával folytatódott az 1568-as tordai vallásügyi határozat 450 esztendős évfordulóját ünneplő jubileumi év Kolozsváron az Unitárius Templomban.

A Kossuth Lajos (Bulevardul 21 Decembrie 1989) 14. szám alatt található ingatlan a Magyar Unitárius Egyház tulajdonában lévő volt püspöki palota. Egyházi és világi vezetők, a templomot zsúfolásig megtöltő, Erdély több pontjáról, Magyarországról, az Egyesült Államokból érkezett érdeklődők jelenlétében avatták fel a kívül-belül gyönyörűen megújult, igényesen restaurált reneszánszkori épületet, amely ezentúl közösségi, kulturális térként szolgál. A felújítási munkálatok 6 millió lejes beruházásának 80 százalékát Magyarország kormánya, pedig 15 százalékát Románia kormánya biztosította.

 

Nagy megtiszteltetés Galériamester Kft. számára, hogy a mi képfüggesztő rendszerünket választották. Szeretjük a szépet..