Ugrás a Tartalomhoz »

Hívjon minket: +36 30 631 7811 | Hétköznap 09:00-től 16:00-ig
email: shop@galeriamester.hu
A szállítási díj értéktől függetlenül csak 1 990 Ft.

A bevásárlókosara üres

Általános tudnivalók, feltételek

1. Általános tudnivalók, feltételek:

1.1. A Galériamester Kft. Internetes áruházában történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, Interneten keresztül a www.galeriamester.hu webcímen. Telefonon, e-mailben leadott, illetőleg telefonon a Galériamester Kft.  által nem visszaigazolt rendeléseket nem áll módunkban elfogadni.

1.2. A Galériamester Kft. Internetes áruházában mindenki vásárolhat, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, elfogadja jelen üzletszabályzatot, és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi. A rendelés feladásával a vevő elfogadja az üzletszabályzatot.

2. Regisztráció:

2.1. Amennyiben a vásárló a Galériamester Kft. Internetes áruházában nincs regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos, a valóságnak megfelelő adatok megadásával értelemszerűen ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.

2.2. Bármelyik megrendelési lapot, amelyik egy vagy több hibát tartalmaz, érvénytelennek nyilvánítjuk, és a Galériamester Kft. semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredendő téves teljesítésért.

3. Bemutatott termékek:

3.1. A vásárolt áruk jellemzőiről a konkrét árucikk információs oldaláról kaphat bővebb felvilágosítást.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFA-t.

4. Garancia, szavatosság:

4.1. Az eladó az általa eladott árukra terméktípustól függően, eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő, vagy jótállás, és ennek időtartama az adott áru mellett van feltűntetve.

4.2. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

4.3. Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak.

5. Rendelés, szállítás, fizetés:

5.1. A www.galeriamester.hu internetes áruházban történt rendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy elfogadja az üzletszabályzatot, magára nézve azt kötelező érvényűnek tartja, tisztában van a rendelés menetével.

5.2. A www.galeriamester.hu internetes áruházban történt vásárlást követően a vásárló a szállítással kapcsolatos lehetőségek közül választja ki a számára megfelelőt. A vásárlást csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a vásárló az ezen az oldalakon található mezőket maradéktalanul kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a Galériamester Kft. felelősséget nem vállal.

5.3. A vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

5.4. A kiszállítást megelőzően a www.galeriamester.hu internetes áruház munkatársa telefonon egyezteti a vevővel a kiszállítás időpontját. A vevő felelőssége gondoskodni arról, hogy a telefonon megbeszélt - mindkét fél által elfogadott - időszakban a csomag átvételét biztosítsa.

5.5. Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy, majd legfeljebb 2 alkalommal ismét kísérletet tesz a csomag kiszállítására a plussz szállítási költség felszámítása nélkül.

5.6. A vevő a csomag átvételekor köteles ellenőrizni, hogy a számlán szereplő tételek a valóságban megegyeznek a rendelt, és kiszállított termékekkel, ha ezzel kapcsolatban bármilyen probléma merülne fel, azonnal köteles felvenni ügyfélszolgálatunkkal a kapcsolatot, a hiba elhárítása érdekében.

5.7. A vevő a csomagot termékszámla hiányában nem veheti át, amennyiben hiányzik a csomagból, haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

5.8. A rendeléskor megjelölt fizetési módot a vevőnek kötelező érvényűnek kell tekinteni (rendelés visszaigazolása, elfogadása esetén). Fizetés történhet ügyfélszolgálatunkon, átutalással, vagy a szállítónak (futár) a csomag ellenőrzése után készpénzben.

6. A vásárlástól való elállás joga:

6.1. A vevő jogosult a megrendelést követően, de legkésőbb 48 órával a kiszállítás előtt a vásárlástól elállni. Ezt az igényét az ügyfélszolgálat telefonszámán és e-mailben egyaránt jeleznie kell. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

6.2. A www.galeriamester.hu internetes áruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.

6.3. A www.galeriamester.hu internetes áruház követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

7. Felelősség korlátozása:

7.1. A www.galeriamester.hu internetes áruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

7.2. A Galériamester Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

7.2.1. Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

7.2.2. Bármilyen működési hiba az Internetes hálózatban, ami megakadályozza a www.galeriamester.hu internetes áruház akadálytalan működését és a vásárlást.

7.2.3. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

7.2.4. Bármely levél - független attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - de főleg bármilyen adat elvesztése.

7.2.5. Bármely szoftver nem megfelelő működése.

7.2.6. Bármilyen programhiba, abnormális esemény, vagy technikai hiba következményei.

7.3. A Galériamester Kft. nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, független attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a www.galeriamester.hu internetes áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.

7.4. A résztvevő felelőssége felmérni, hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.

7.5. Egyedül a vásárló felelős a www.galeriamester.hu internetes áruházban való kapcsolódásáért, és a www.galeriamester.hu internetes áruházban való vásárlásáért.

7.6. A Galériamester Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vismaior esetén, vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

7.7. A Galériamester Kft. a www.galeriamester.hu internetes áruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a www.galeriamester.hu internetes áruházban történt megjelenés időpontjától lép életbe, így az ez előtti megrendelésekre nem vonatkoznak.

7.8. A Galériamester Kft. szabadon módosíthatja a vásárlás feltételeit, és szabályait, és/vagy a www.galeriamester.hu internetes áruházat, bármikor, értesítési és bárminemű kötelezettség nélkül arra nézve, hogy megindokolja a döntés helyességét, és a Galériamester Kft. nem vonható felelősségre, ha így tesz.

7.9. Bármely módosítás abban az esetben lép életbe, amikor online megtalálható a www.galeriamester.hu internetes áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással.

7.10. A Galériamester Kft. szabadon beperelhet bármely személyt, aki jogsértést követ el, vagy annak elkövetésével próbálkozik a www.galeriamester.hu internetes áruházban.

7.11. A Galériamester Kft. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt jogsértés miatt.

7.12. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a www.galeriamester.hu internetes áruházban a Galériamester Kft. szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását, és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

8. Személyes adatok:

8.1. A résztvevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Minden résztvevőnek joga van elérni, helyesbíteni, vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt.

8.2. A Galériamester Kft. Internetes áruház vásárlóinak adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak átadja. Az alvállalkozók a Galériamester Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A vásárló regisztrációjával hozzájárulását adja, hogy a Galériamester Kft marketing céljai érdekében, hírlevelek formájában a vásárlót elektronikus úton megkeresse.

9. A www.galeriamester.hu szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi jogai:

Valamennyi, a www.galeriamester.hu által nyújtott termék, szolgáltatás keretében a honlapon közzétett tartalom, a weboldal domain neve, a www.galeriamester.hu logója, a honlapon alkalmazott szerkesztési elv, eljárás, módszer, a honlap külső arculata és megjelenése, a www.galeriamester.hu által közzétett valamennyi írásos-, képi-, animációs- vagy hanganyag, valamint védjegy és más iparjogvédelmi oltalom alá eső szellemi alkotás az alkotó szellemi tulajdonát képezi, azok felhasználása kizárólag az alkotót illeti. Az előbbi tartalmak az alkotó által nyújtott szolgáltatás igénybe vételéhez elengedhetetlenül szükséges módon és mértékben történő használatán –az olvasáson, a képernyőn történő megjelenítésen, a használattal együtt járó és szükséges ideiglenes többszörözésen és a személyes, nem kereskedelmi célú tároláson és papír alapú vagy azzal egyenértékű megjelenítésen – túlmenően, vagy a szellemi tulajdonjog jogosultjának előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában semmilyen módon és formában, semmilyen mértékben nem használhatók fel.